Amazing Spiderman Cgc

Main Character > Spider-man, Punisher

  • Amazing Spider-man #129 Cgc 8.5 White! Centered! Key! (1st Punisher) 1974 Marvel
  • Amazing Spider-man #129 Cgc 8.5 Key (1st Punisher, Frank Castle) Feb. 1974 Marvel